Metoder för att lösa Sudoku

Sudoku kan lösas på olika sätt.
Nedan är de vanligaste metoderna.Metod 1: återstående siffror i en rad eller kolumn

I bilden nedan i den gröna kolumnen är att placera åtta och tre.
Men att i den blå linjen är 3, måste därför vara åtta, eftersom 3 är inte längre möjligt.
Med mer och mer fylld med siffror pussel blir lättare.

Sudoku - exempel metodMetod 2: Resultat av siffror

Den andra metoden är att utvärdera det nuvarande antalet.
I exemplet nedan, en del av den redan fyllt i rad nummer 4 och 6, är de två översta raderna avslutat sex.
I 5-rad måste därför vara 6, men endast den högra sidan.


Sudoku - exempel metod